partner.jpg

              Mihovilići 2 B, 51000 Rijeka, T:+385 51 632 576

20.09.2018.

PUPPIS u suradnji sa Općinom Matulji provodi informativno-obrazovne radionice na temu reciklažnog dvorišta i odvajanja otpada. U sklopu projekta "Izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Matulji" provode se aktivnosti informiranja građana o navedenom projektu, te o važnosti odvajanja kućnog otpada.

PUPPIS je putem komunikacijskog plana aktivnosti osmislio čitav niz aktivnosti i promidžbenih materijala koji će se koristiti prilikom održavanja informativno-obrazovnih radionica, te promidžbe navedenog projekta.