partner.jpg

              Mihovilići 2 B, 51000 Rijeka, T:+385 51 632 576

Puppis za svoje klijente priprema i izrađuje prodajna pomagala:

    PRODAJNI PRIRUČNIK

    PRIRUČNIK ZA RAD NA TERENU

    KNJIGA REFERENTNIH RADOVA ILI USLUGA / Reference book

    PROFIL TVRTKE / Company profile

    VODIČ ZA PRODAJU U SALONU KERAMIKE I SANITARIJA

    VODIČ ZA PRODAJU GRAĐEVNOG MATERIJALA

    VODIČ ZA PRODAJU U DUĆANU BOJA I LAKOVA

    PRIRUČNIK ZA KONZULTATIVNU PRODAJU MATERIJALA ZA OPREMANJE INTERIJERA

    PRIRUČNIK ZA VOĐENJE PRODAJNOG TIMA

    SUPERSTAR PRIRUČNIK