partner.jpg

              Mihovilići 2 B, 51000 Rijeka, T:+385 51 632 576

Paket usluga za projekte koje provode jedinice lokalne samouprave odnosi se na pružanje stručne podrške u domeni pripreme i provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti, te promidžbe i vidljivosti projekta. PUPPIS kroz svoj paket usluga pruža tijekom trajanja cijelog projekta stručne savjete i podršku prilagođenu zahtjevima projekata sufinanciranim sredstvima iz europskih fondova i potrebama jedinica lokalne samouprave.

Paket usluga:

-izrada poslovnih prezentacija 

-priprema i provedba informativno-obrazovnih radionica

-priprema i provedba konferencija za medije

-priprema i produkcija promidžbenih materijala (projektni letci, brošura, te ostali tiskani materijali)

-osmišljavanje, izrada i održavanje web stranice projekta

-poslovno savjetovanje u svezi promidžbenih aktivnosti

-poslovno savjetovanje u svezi vidljivosti projekta