partner.jpg

              Mihovilići 2 B, 51000 Rijeka, T:+385 51 632 576

21.09.2018.

PUPPIS provodi u suradnji sa Općinom Matulji informativno-obrazovne radionice u sklopu projekta "Izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Matulji" u periodu 10-12/2018. Na radionicama će se građanima općine predstaviti projekt izgradnje reciklažnog dvorišta, te naglasiti važnost odvajanja i prikupljanja kućnog otpada. 


Za sve dodatne informacije o informativno-obrazovnim radionicama / www.rd-matulji.hr