partner.jpg

              Mihovilići 2 B, 51000 Rijeka, T:+385 51 632 576

25.11.2016.

U Zagrebu, 24.11.2016. održana javna edukacija na termu UČINKOVITO UPRAVLJANJE PRODAJOM I PRODAJNIM TIMOM za managere koji su upotpunili i stekli nova znanja i spoznaje o upravljanju prodajom i prodajnim timom. Posebni naglasak na edukaciji bio je na praktičnim alatima u vođenju prodajnih timova, pripremi i realizaciji internih sastanaka, važnosti zajedničkih posjeta, te coaching-u i osobnom planu aktivnosti za managere prodaje. S obzirom na odaziv i interes polaznika edukacije, navedenu edukaciju ćemo ponoviti u terminu 26.01.2017. u Zagrebu.