partner.jpg

              Mihovilići 2 B, 51000 Rijeka, T:+385 51 632 576

Poslovna edukacija namijenjena je za referente, asistente i voditelje marketinga koji su usko povezani sa prodajom, te svojim aktivnostima direktno pridonose prodajnim rezultatima. Polaznici edukacije se educiraju o važnosti kvalitetne povezanosti marketinga i prodaje, istraživanju i segmentaciji tržišta, izradi detaljne baze kupaca, komunikacijskim kanalima sa ciljnim skupinama, te o posebnostima marketinga za različite proizvode i usluge. Edukacija spada u javne edukacije kako bi se okupili polaznici koji se bave marketingom iz različitih tvrtki i branši, te razmjenjivali svoja iskustva iz prakse.